ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย admin2

วันนี้ (19 เมษายน 2561) หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย