01
01
Description slide 1 Image ©
02
02
Description slide 2 Image ©
03
03
Description slide 3 Image ©
04
04
Description slide 4 Image ©

กิจกรรมกำจัดวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย admin2

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชที่แม่น้ำเจ้าพระยา

จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกำจัดวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย admin2

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง

อ่านเพิ่มเติม: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมรถขุด SANY

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย admin2

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมรถขุด SANY

ผักตบชวาเกลี้ยงหน้าเขื่อนเจ้าพระยา

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย admin2

ผักตบชวาเกลี้ยงหน้าเขื่อนเจ้าพระยา หลังกรมชลฯร่วมกับหลายหน่วยงานเร่งกำจัด


 

อ่านเพิ่มเติม: ผักตบชวาเกลี้ยงหน้าเขื่อนเจ้าพระยา

สังกัดสำนักเครื่องกล กรมชลประทาน กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่เลขที่ 75 หมู่ 11ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

Tel. 044-465094  Fax. 044-465094

Copyright 2011 หน้าแรก.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free